Usein Kysytyt kysymykset

Kysymykset:

Miten tulkitsen analyysiä?

Voiko koiraa ulkoiluttaa kuntorasteilla?

 

Vastaukset:

 

 

Miten tulkitsen analyysiä?

 

Mikä on tavoiteaika, mikä on onnistuminen?

Analyysissä suunnistussuoritus määritellään suunnistajan keskimääräisistä rastivälisuorituksista suhteissa muihin suunnistajiin.

Suoritusanalyysi

Käytännössä kullakin rastivälillä muutamaan nopeinpaan aikaan verraten. Tällä tavoin lasketaan suunnistajalle tasaisen suorituksen ”keskivauhti”. Suorituksesta siis poistetaan muutama ehkä virheen sisältänyt rastiväli ja myös pari parasta rastiväliä, jotka on menneet yläkanttiin.

Tämän keskivauhdin perusteella jokaiselle rastivälille voidaan laskea tavoiteaika. Poikkeama tavoiteajasta määrittää siten rastivälin onnistuminen prosentteina.

Koko suorituksen onnistuminen lasketaan rastivälin onnistumisten painotettuna keskiarvona rastivälin keston mukaan. Eli yhden huonon rastivälin prosentti vaikuttaa samassa suhteessa koko suorituksen onnistumisprosenttiin, kuin mikä vaikutus kyseisellä rastivälillä on suorituksen kokonaisaikaan.

Toisin sanoen mitä paremmin saavuttaa oman tasaisen vauhtinsa, eli mitä tasaisempi suoritus on taidollisesti, sitä korkeampi onnistumisprosentti suorituksella on.

Onnistumisprosentti on siis hyvä mittari taidollisen onnistumisen seuraamiseen, eli käypä työkalu taidon kehittymisen seuraamiseen.

 


Voiko koiraa ulkoiluttaa kuntorasteilla?

Tampereen ┬ŁIltarastit suosittelee osallistujia noudattamaan Suunnistusliiton ohjetta koskien koiria kuntoradoilla:
"Koirien viemistä maastoon kuntosuunnistustapahtumissa ei suositella.  Koiran mukana olo saattaa herättää pelkoa muissa suunnistajissa ja aiheuttaa jopa vaaratilanteita maastossa, etenkin rastien läheisyydessä, vaikka koira olisi kytkettynä. Myös maanomistajat ja metsästysoikeuden haltiat saattavat suhtautua kielteisesti koirien mukaan ottamiseen, mikä voi vaikeuttaa maastonkäyttölupien saamista suunnistustapahtumiin. Suunnistuksen lajisäännöt (3.35 ja 5.31) kieltävät koiran mukaan ottamisen suunnistuskilpailuun."

Emme voi olla varmoja niin koiran kuin kilpailijoidenkaan rationaalisesta käyttäytymisestä, joten pienimmän riskin tie (jättää koirat pois) on luonnollisesti siellä oikea ratkaisu.Kuntorasteilla juostaan ja eläin voi käyttäytyä yllättävästi tilanteessa, jossa esimerkiksi juokseva suunnistaja ohittaa lähietäisyydeltä.

Koirat, kuten eivät ihmisetkään, ole samanlaisia. Uskomme että vastuulliset koiranomistajat tuntevat koiransa riskit ja käyttäytymisen kenties jopa vaikeasti ennakoitavissa yleisömassoissa. Ihmisten käytös voikin olla vaikeampaa ennakoitavissa ja myöskään osallistujien, niin lasten kuin aikuisten mahdollisia kokemuksia ja tai suhtautumista eläimiin emme tunne, joten on parasta jättää koirat tapahtuman ulkopuolelle.